Učbeniški sklad

Izposoja učbenikov je urejena za vse programe in poklice. Izpolnjene naročilnice za izposojo učbeniških kompletov dijaki oddajajo v knjižnici do predpisanega roka v začetku junija.

Pogoj za izposojo učbeniškega kompleta je plačilo izposojevalnine. Znesek izposojevalnine znaša največ tretjino nabavne cene vseh v kompletu izbranih učbenikov. Naročniki učbenike prejmejo prve dni v septembru, do 20. junija v tekočem šolskem letu pa jih morajo vrniti. Za poškodovane in izgubljene učbenike so skladno s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov dolžni poravnati odškodnino.

Dijaki bodočih 1. letnikov se na učbeniške komplete naročijo ob vpisu, prevzamejo pa jih prvi dan pouka.

Upravljavki US: Alma Repar in Janja Zelnik