Domače branje

je obvezna dejavnost pri pouku slovenščine, ki dijake spodbuja k branju in jih vzgaja za razmišljujoče bralce. Po učiteljevem navodilu dijaki doma preberejo vsaj tri daljša leposlovna dela v enem šolskem letu. Izbor besedil ustreza stopnji izobraževalnega programa in se povezuje s cilji jezikovnega oz. književnega pouka. Upošteva se tudi bralni interes, bralne sposobnosti in druge dejavnike, ki vplivajo na motivacijo za branje.

Branje je dialog bralca z besedilom. V tem procesu mladi bralci dobivajo občutek, da je literatura pomembno povezana z njihovimi osebnimi izkušnjami in spoznanji. Z domačim branjem razvijajo bralno kulturo in postajajo boljši bralci. Razvite bralne zmožnosti pa jim omogočajo, da jih branje pritegne in da (morda nekoč) sežejo po leposlovni knjigi enostavno zato, ker jim branje postane všeč.