KIZ

S svojimi vsebinami je KIZ pomemben del šolskega kurikula, saj dijaki s pridobljenim znanjem in veščinami razvijajo ključne kompetence, kot so branje, informacijska pismenost in učenje učenja.

KIZ je vključen v obvezni del interesnih dejavnosti (IND) in se izvaja v 1. letnikih SSI (srednje strokovno izobraževanje), PTI (poklicno-tehniško izobraževanje), SPI (srednje poklicno izobraževanje), NPI (nižje poklicno izobraževanje) in v programu tehniške gimnazije.

Izvaja se v času  nadomeščanj, medpredmetnega povezovanja ali projektnih dni.

Osnovne vsebine:

  • knjižnični katalog, postavitev gradiva (signatura),  iskanje virov v virtualnem katalogu COBISS+;
  • vrednotenje in uporaba elektronskih virov (DiKUL, dLib);
  • navodila za oblikovanje pisnih nalog, navajanje virov;
  • ogled splošne Knjižnice Bežigrad oz. šolske knjižnice.

NAVODILA ZA OBLIKOVANJE PISNIH NALOG