O knjižnici

ŠOLSKA KNJIŽNICA

je del vzgojno-izobraževalnega procesa in predstavlja informacijsko središče šole.

Namenjena je dijakom in učiteljem ter občanom, ki se izobražujejo ob delu.

V njej beremo, pišemo domače naloge, se tiho pogovarjamo, prirejamo dneve poezije, dneve knjige in ustvarjamo kulturne prireditve.

Delovni čas: pon.-pet. 8.00-14.00

Knjižnična zbirka

se hrani na dveh lokacijah:

 • strokovna knjižnica s čitalnico (S), pritličje
 • preusmerjena knjižnica (P), klet

Knjižnica je dobro založena s strokovnim gradivom za gradbeno, geodetsko in okoljevarstveno stroko, prav tako pa  tudi z domačim in tujim leposlovjem. Po zadnji inventuri (2022) šteje knjižnična zbirka 14250 enot.

Gradivo je na policah razvrščeno po področjih v klasifikacijskem sistemu UDK (univerzalna decimalna klasifikacija):

 • 0-Splošno (enciklopedije, računalništvo, periodika, knjižničarstvo …)
 • 1-Filozofija, 159.9 – Psihologija
 • 2-Verstvo
 • 3-Družbene vede (31 sociologija, 34 pravo 37 šolstvo, 39 etnologija …)
 • 5-Naravoslovne vede (504 ekologija, 5551 matematika, 53 fizika, 54 kemija …)
 • 6-Uporabne vede (61 medicina, 62 tehnika, 624 gradbeno inženirstvo, 625.7 ceste, 65 promet, 69 materiali …)
 • 7-Umetnost ( 72 arhitektura, 728.8 gradovi, 79 zabava, igre, šport …)
 • 8-Jezik, jezikoslovje (811 jezikoslovje, 821 književnost, 821.163.6 slovenska književnost …)
 • 9-Geografija, zgodovina (908 domoznanstvo, 929 biografije)

Celotna zbirka je že od leta 1999 del vzajemnega kataloga COBISS.

Izposoja

Vsak vpisan dijak je član knjižnice in si lahko sposoja gradivo na dom ali ga prebira v čitalnici.

Izposoja na dom:

 • knjižno gradivo 21 dni
 • revije 7 dni
 • referenčno gradivo ni namenjeno izposoji, na voljo je le v čitalnici

Medknjižnična izposoja

poteka z vsemi vrstami knjižnic v Sloveniji, uporabnik plača polovico stroškov, če jih knjižnica, ki gradivo posoja, zaračunava.