E-viri

Elektronski katalogi knjižnic

Podatkovne baze po tematiki
Humanistika (filozofija, verstva, umetnost, književna besedila, geografija – zemljevidi, etnologija, zgodovina)
VERSTVA, MITOLOGIJA
Biblija.net: Sveto pismo na spletu (slov.)
Bibliomania – besedila religij
UPODABLJAJOČA UMETNOST, FILM
Europeana: dostop do umetnin na spletu
AATABCIN: povezavi za iskanje s področja konzervatorstva 
GLASBENE UMETNOSTI
Europeana: dostop do posnetkov
SLOVARJI, JEZIKOSLOVJE
BESEDILA SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI
BESEDILA SVETOVNE KNJIŽEVNOSTI
  • Projekt Gutemberg: zbirka elektronskih knjig v več kot 50 svetovnih jezikih
  • Perseus: klasična latinska in grška besedila z angl. prevodom
  • TEL ali Europeana :  dostop do digitaliziranih besedil evropskih književnosti (tekstovni in slikovni formati)
  • European Literature: povezave do književnih besedil zahodnoevropskih narodov
  UPODABLJAJOČA UMETNOST, FILM
  • Europeana: dostop do umetnin na spletu
  • AATABCIN: povezavi za iskanje s področja konzervatorstva
GLASBENE UMETNOSTI
GEOGRAFIJA, (ZEMLJEVIDI)
 ZGODOVINA, KULTURNA ZGODOVINA
  • Perseus: digitalna knjižnica zgodovine, jezikovnih virov, umetnosti, arheologije, književnosti antičnega sveta. Vsebinsko načenja tudi nekatera druga kulturno in zgodovinsko pogojena poglavja.
  • LookLex: enciklopedija Orienta
DRUGA HUMANISTIČNA PODROČJA
  • Symbols.com: enciklopecija simbolov, znakov in ideogramov zahodnega sveta (razlaga, zgodovina)
KULTURNA DEDIŠČINA, KULTURNI ZAKLADI SLOVENIJE IN EVROPE
PRAVO, ZAKONODAJA, POLITIKA